+48 95 733 67 22

gorecki@kancelariagorecki.plMarek Górecki

adwokat i doradca podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1994 r. ukończył aplikację adwokacką i podjął działalność adwokacką. Od 2010 r. Prezes Lubuskiego Arbitrażowego Sądu Gospodarczego.

Specjalizuje się w problematyce prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i prawa umów w obrocie gospodarczym), prawa pracy, prawa administracyjnego (w tym zagospodarowania przestrzennego), prawa energetycznego, prawa własności przemysłowej, prawa obrotu instrumentami finansowymi oraz prawa karnego skarbowego. Autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego oraz opinii sporządzanych na zlecenie organów administracji państwowej i samorządowej. Posiada doświadczenie w pracy w organach administracji państwowej.

Laureat nagrody „Człowiek Człowiekowi” przyznawanej przez Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w precedensowej, zakończonej prawomocnym wyrokiem skazującym, sprawie o tzw. zbrodnię komunistyczną. Wspólnie z adwokatem Piotrem Poleszczukiem pełnomocnik mieszkańców w pomyślnie zakończonej sprawie o uchylenie uchwały rady gminy dotyczącej budowy lotniska pod Gorzowem. Występuje w obronie polskich przedsiębiorców w sporach z bankami i organami podatkowymi na tle tzw. "toksycznych opcji walutowych".