Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1994 r. ukończył aplikację adwokacką i podjął działalność adwokacką. Od 2010 r. Prezes Lubuskiego Arbitrażowego Sądu Gospodarczego.

Specjalizuje się w problematyce prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i prawa umów w obrocie gospodarczym), prawa pracy, prawa administracyjnego (w tym zagospodarowania przestrzennego), prawa energetycznego, prawa własności przemysłowej, prawa obrotu instrumentami finansowymi oraz prawa karnego skarbowego. Autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego oraz opinii sporządzanych na zlecenie organów administracji państwowej i samorządowej. Posiada doświadczenie w pracy w organach administracji państwowej.

Laureat nagrody „Człowiek Człowiekowi” przyznawanej przez Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w precedensowej, zakończonej prawomocnym wyrokiem skazującym, sprawie o tzw. zbrodnię komunistyczną. Wspólnie z adwokatem Piotrem Poleszczukiem pełnomocnik mieszkańców w pomyślnie zakończonej sprawie o uchylenie uchwały rady gminy dotyczącej budowy lotniska pod Gorzowem. Występował w obronie polskich przedsiębiorców w sporach z bankami i organami podatkowymi na tle tzw. „toksycznych opcji walutowych”.

MAREK GÓRECKI

adwokat i doradca podatkowy

Kancelaria

Kancelaria świadczy usługi z zakresu różnych dziedzin prawa, a w szczególności:

  • prawa gospodarczego,
  • prawa cywilnego,
  • prawa spółek,
  • prawa pracy,
  • prawa podatkowego,
  • prawa administracyjnego,
  • prawa karnego, w tym karnego skarbowego i karnego gospodarczego.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w tym spółek i osób fizycznych. Duże doświadczenie i posiadane kwalifikacje gwarantują fachową obsługę prawną, terminowość i kreatywność. Posiadana wiedza pozwala zaoferować usługi prawnicze na najwyższym poziomie.

Artykuły

PRACA ZDALNA

W dniu 7 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie druga część przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy  – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 240 z 2023 r.). Dotyczą one pracy zdalnej. Podobnie jak w przypadku zmian Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości pracownika lub obecności w organizmie…

ZMIANY W KODEKSIE PRACY

W dniu 21 lutego 2023 r. w życie wejdzie część przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 240 z 2023 r.). Dotyczą one kontroli trzeźwości pracownika lub obecności w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu. Pozostała część przepisów ustawy z dnia…

Kontakt