ZMIANY W PRAWIE PRACY w 2019 ROKU

Rok 2019 przyniesie kolejne zmiany w przepisach prawa pracy. Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. W obowiązującym stanie prawnym zasadą jest wypłata wynagrodzenia za pracę do rąk własnych pracownika (choć w praktyce już obecnie w większości przypadków wynagrodzenia pracowników przelewane są za ich zgodą na rachunki bankowe). Od stycznia 2019 r. nastąpi zmiana formalnoprawna, zgodnie…

ZARZĄD SUKCESYJNY PRZEDSIĘBIORSTWEM OSOBY FIZYCZNEJ

Dotychczas obowiązujące przepisy prawa poważnie utrudniały kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa po śmierci osoby fizycznej (przedsiębiorcy), która była jego właścicielem. W praktyce prowadziło to do faktycznej likwidacji lub znacznego spadku wartości takiego przedsiębiorstwa. Powyższy problem w znacznej mierze niweczy ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która wejdzie w życie z dniem 25 listopada 2018 r. Zważywszy że jednoosobową formę prowadzenia działalności gospodarczej wybiera około 80 % polskich przedsiębiorców, ustawa ta ma niebagatelne znaczenie dla życia…

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

Z dniem 9 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ustawodawca wprowadził w niej nowe terminy przedawnienia roszczeń, które są krótsze od dotychczasowych. Obecnie, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej (przykładem takiego przepisu jest przepis art. 646 Kodeksu cywilnego, który przewiduje dwuletni termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o dzieło), termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z…

NAGŁE ZMIANY W KODEKSIE PRACY

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, która wdraża do polskiego porządku prawnego tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wprowadziła „tylnymi drzwiami” i to w sposób wręcz niezauważalny (tytuł ustawy nie sugeruje, żeby obejmowała ona materię innych aktów prawnych) zmiany w kilkudziesięciu ustawach, w…

Konstytucja biznesu, czyli pakiet ustaw reformujących prowadzenie działalności gospodarczej

Uchwalenie ustaw nazwanych potocznie Konstytucją biznesu ma na celu uregulowanie w sposób kompleksowy i w miarę spójny (niestety: nie bez wad) zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W uzasadnieniu projektu tych ustaw ustawodawca wskazywał na chęć ustanowienia stabilnych, przejrzystych i korzystnych warunków do prowadzenia przedsiębiorstwa, będących odpowiedzią na aktualne oczekiwania przedsiębiorców. Nowo wprowadzone zasady mają mobilizować do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również do ponoszenia ryzyka technologicznego związanego z uczestnictwem w innowacyjnych projektach, a także ułatwiać komunikację przedsiębiorców…